Home > Tetapan Katalog

Tetapan Katalog

Tetapan ini adalah untuk membolehkan pengguna untuk mengakses katalog anda dengan cepat melalui alias anda: 

eg: http://www.bnb.my/<alias-anda>