Home > Kenapa tiada negeri lain yang tersenarai selain negeri Melaka?

Kenapa tiada negeri lain yang tersenarai selain negeri Melaka?

Sebagai permulaan, sistem bnb.my hanya menyenaraikan homestay dari negeri Melaka. Kami akan mengemaskini dari masa ke semasa untuk membolehkan negeri di seluruh Malaysia tersenarai di bnb.my

Untuk pemilik homestay yang berada di luar dari negeri Melaka, kami akan membuat pengumuman rasmi apabila kami telah bersedia untuk meluaskan rangkaian kami. Bagi menyatakan minat anda untuk menyenaraikan homestay anda di bnb.my atau bagi sebarang pertanyaan, sila email ke support@bnb.my