Home > Tetapan Pembayaran

Tetapan Pembayaran

Anda dikehendaki memasukkan maklumat pembayaran seperti Nama Bank dan No. Akaun Bank untuk memudahkan proses pembayaran setelah pengguna membuat tempahan. 


Tetapan ini adalah diwajibkan sebelum anda dapat membuat pendaftaran bilik.