Home > Tuan Rumah > Daftar Bilik

Daftar Bilik

Untuk mendaftar homestay yang ingin disenaraikan di bnb.my anda perlu login menggunakan alamat email yang telah didaftarkan sebelum ini dan klik 'Daftar Bilik'


Seterusnya sila lengkapkan borang yang telah disediakan dengan maklumat yang diperlukan dan klik 'Tambah Gambar' untuk memuat naik gambar homestay anda


Setelah selesai memasukkan semua maklumat homestay, klik butang 'Simpan' 

Maklumat homestay anda akan di semak oleh admin sebelum dipaparkan di laman web bnb.my